Simon Lewandowski, In Hoc Signo Vinces


Simon Lewandowski, In Hoc Signo Vinces
Woodcut, 66" x 51", 1995
Unmediated musical response by Michael Kowalski

Excerpt from Electrofunk No. 1, Kurzweil synthesizer, 1984